సిరివెన్నెల కలం నుంచి జాలువారిన అధ్భుతమైన పాటలు

విధాత తలపున ప్రభవించినది (సిరివెన్నెల)

లలిత ప్రియకమలం (రుద్రవీణ)

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని (రుద్రవీణ)

గోపీ లోలా (లేడీస్‌ టైలర్‌)

నిగ్గదీసి అడుగు ( గాయం )

కన్నుల్లో నీ రూపమే (నిన్నే పెళ్లాడుతా )

అహో ఒక మనసుకు (అల్లరిప్రియుడు)

మాట ఇవ్వమ్మా చెల్లి (మావిచిగురు)

చిలకా ఏ తోడు లేక (శుభలగ్నం)

అలనాటి రామచంద్రుడు (మురారి)

జగమంత కుటుంబం నాది (చక్రం)

హృదయం ఓర్చుకోలేనిది (పరుగు)

మనసా మాటాడమ్మ (ఆహ్వానం )

ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు(మహత్మ)

దోస్తీ (ఆర్ఆర్‌ఆర్‌)