ముఖేష్ అంబానీ: 9వ స్థానం (82బిలియన్ డాలర్లు)

గౌతమ్ ఆదానీ ఫ్యామిలీ: 23వ స్థానం (53 బిలియన్ డాలర్లు)

సైరస్ పూనావాలా: 46వ స్థానం (27 బిలియన్ డాలర్లు)

శివ్ నాడార్ ఫ్యామిలి: 50వ స్థానం (26 బిలియన్ డాలర్లు)

లక్ష్మి ఎన్ విట్టల్: 76వ స్థానం (20 బిలియన్ డాలర్లు)

ఎస్‌పి హిందుజా ఫ్యామిలీ: 76వ స్థానం (20 బిలియన్ డాలర్లు)

దిలీప్ సంఘ్వి ఫ్యామిలీ: 98వ స్థానం (17 బిలియన్ డాలర్లు)

రాధాకిషన్ దమానీ ఫ్యామిలీ: 16 బిలియన్ డాలర్లు

కుమార్ మంగళం బిర్లా ఫ్యామిలీ: 14 బిలియన్ డాలర్లు