ట్విట్టర్ డౌన్! వన్నాక్రై దాడి జరిగిందా?

సామాజిక మాధ్యమంగా ఎక్కువమంది యూజర్లు వాడే ట్విట్టర్ డౌన్ అయింది. శుక్రవారం ఉదయం ఒక్కసారిగా ట్విట్టర్ కు ఏమైందో తెలియదు?

మరిన్ని వీడియోలు

Back to Top