హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు పాయింట్లు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode

Points Table

GROUP 1
# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 0
2 NZ 5 3 1 +2.113 7
3 ENG 5 3 1 +0.473 7
4 AUS 5 3 1 -0.173 7
5 SL 5 2 3 -0.422 4
6 IRE 5 1 3 -1.615 3
GROUP 2
7 AFG 5 0 3 -0.571 2
8 IND 5 4 1 +1.319 8
9 PAK 5 3 2 +1.028 6
10 SA 5 2 2 +0.864 5
11 NL 5 2 3 -0.849 4
12 BAN 5 2 3 -1.176 4
13 ZIM 5 1 3 -1.138 3