హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు పాయింట్లు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode
Match 45 - 14th November 2021 7:30 PM Result
Dubai
న్యూజిలాండ్
172/4 (20)
ఆస్ట్రేలియా
173/2 (18.5)
Australia won by 8 wkts.. New Champion
Match 44 - 11th November 2021 7:30 PM Result
Dubai
పాకిస్తాన్
176/4 (20)
ఆస్ట్రేలియా
177/5 (19)
Australia won by 5 wkts
Match 43 - 10th November 2021 7:30 PM Result
Abu Dhabi
ఇంగ్లాండ్
166/4 (20)
న్యూజిలాండ్
167/5 (19)
New Zealand won by 5 wkts
Match 42 - 08th November 2021 7:30 PM Result
Dubai
నమీబియా
132/8
భారత్
136/1
India Won By 9 Wickets
Match 41 - 07th November 2021 7:30 PM Result
Sharjah
పాకిస్తాన్
189/4
స్కాట్లాండ్
117/6
Pakistan Won By 72 Runs
Match 40 - 07th November 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
ఆప్ఘనిస్థాన్
124/8
న్యూజిలాండ్
125/2
New Zealand Won By 8 Wickets
Match 39 - 06th November 2021 7:30 PM Result
Sharjah
దక్షిణాఫ్రికా
189/2
ఇంగ్లాండ్
179/8
South Africa won by 10 runs
Match 38 - 06th November 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
వెస్టిండీస్
157/7
ఆస్ట్రేలియా
161/2
Australia Won By 8 Wickets
Match 37 - 05th November 2021 7:30 PM Result
Dubai
స్కాట్లాండ్
85/10
భారత్
89/2
India won by 8 wkts
Match 36 - 05th November 2021 3:30 PM Result
Sharjah
న్యూజిలాండ్
163/4
నమీబియా
111/7
New Zealand Won By 52 Runs
Match 35 - 04th November 2021 7:30 PM Result
Abu Dhabi
శ్రీలంక
189/3
వెస్టిండీస్
169/8
Sri Lanka won by 20 runs
Match 34 - 04th November 2021 3:30 PM Result
Dubai
బంగ్లాదేశ్
73/10
ఆస్ట్రేలియా
78/2
Australia Won By 8 Wickets
Match 33 - 03rd November 2021 7:30 PM Result
Abu Dhabi
భారత్
210/2
ఆప్ఘనిస్థాన్
144/7
India won by 66 runs
Match 32 - 03rd November 2021 3:30 PM Result
Dubai
న్యూజిలాండ్
172/5
స్కాట్లాండ్
156/5
New Zealand Won By 16 Runs
Match 31 - 02nd November 2021 7:30 PM Result
Abu Dhabi
పాకిస్తాన్
189/2
నమీబియా
144/5
Pakistan won by 45 runs
Match 30 - 02nd November 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
బంగ్లాదేశ్
84/10
దక్షిణాఫ్రికా
86/4
South Africa Won By 6 Wickets
Match 29 - 01st November 2021 7:30 PM Result
Sharjah
ఇంగ్లాండ్
163/4
శ్రీలంక
137/10
England Won By 26 Runs
Match 28 - 31st October 2021 7:30 PM Result
Dubai
భారత్
110/7
న్యూజిలాండ్
111/2
New Zeland Won By 8 Wickets
Match 27 - 31st October 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
ఆప్ఘనిస్థాన్
160/5
నమీబియా
98/9
Afghanistan Won By 62 Runs
Match 26 - 30th October 2021 7:30 PM Result
Dubai
ఆస్ట్రేలియా
125/10
ఇంగ్లాండ్
126/2
England Won By 8 Wickets
Match 25 - 30th October 2021 3:30 PM Result
Sharjah
శ్రీలంక
142/10
దక్షిణాఫ్రికా
146/6
South Africa Won By 4 Wickets
Match 24 - 29th October 2021 7:30 PM Result
Dubai
ఆప్ఘనిస్థాన్
147/6
పాకిస్తాన్
148/5
Pakistan Won By 5 Wickets
Match 23 - 29th October 2021 3:30 PM Result
Sharjah
వెస్టిండీస్
142/7
బంగ్లాదేశ్
139/5
West indies won by 3 runs
Match 22 - 28th October 2021 7:30 PM Result
Dubai
శ్రీలంక
154/6
ఆస్ట్రేలియా
155/3
Australia won by 7 wkts
Match 21 - 27th October 2021 7:30 PM Result
Abu Dhabi
స్కాట్లాండ్
109/8
నమీబియా
115/6
Namibia Won By 4 Wkts
Match 20 - 27th October 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
బంగ్లాదేశ్
124/9
ఇంగ్లాండ్
125/2
ENG Won By 8 Wickets
Match 19 - 26th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah
న్యూజిలాండ్
134/8
పాకిస్తాన్
135/5
Pakistan Won By 5 Wkts
Match 18 - 26th October 2021 3:30 PM Result
Dubai
వెస్టిండీస్
143/8
దక్షిణాఫ్రికా
144/2
South Africa Won By 8 Wickets
Match 17 - 25th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah
ఆప్ఘనిస్థాన్
190/4
స్కాట్లాండ్
60/10
Afghanistan Won By 130 Runs
Match 16 - 24th October 2021 7:30 PM Result
Dubai
భారత్
151/7
పాకిస్తాన్
152/0
Pakistan Won By 10 Wkts
Match 15 - 24th October 2021 3:30 PM Result
Sharjah
బంగ్లాదేశ్
171/4
శ్రీలంక
172/5
Sri Lanka Won By 5 Wickets
Match 14 - 23rd October 2021 7:30 PM Result
Dubai
ఇంగ్లాండ్
56/4
వెస్టిండీస్
55
England won by 6 wkts
Match 13 - 23rd October 2021 3:30 PM Result
Abu Dhabi
ఆస్ట్రేలియా
121/5
దక్షిణాఫ్రికా
118/9
Australia won by 5 wkts
Match 12 - 22nd October 2021 7:34 PM Result
Sharjah
శ్రీలంక
45/2
నెదర్లాండ్
44
Sri Lanka won by 8 wkts
Match 11 - 22nd October 2021 3:30 PM Result
Sharjah
నమీబియా
126/2
ఐర్లాండ్
125/8
Namibia won by 8 wkts