హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు పాయింట్లు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode

Points Table

# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 ENG 5 4 1 +2.464 8
2 AUS 5 4 1 +1.216 8
3 SA 5 4 1 +0.739 8
4 SL 5 2 3 -0.269 4
5 WI 5 1 4 -1.641 2
6 BAN 5 0 5 -2.383 0
# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 PAK 5 5 0 +1.583 10
2 NZ 5 4 1 +1.162 8
3 IND 5 3 2 +1.747 6
4 AFG 5 2 3 +1.053 4
5 NAM 5 1 4 -1.890 2
6 SCO 5 0 5 -3.543 0