హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు ఛాంపియన్స్ పాయింట్లు గణాంకాలు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode

Points Table

# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 GT 14 10 4 +0.835 20
2 CSK 14 8 5 0.652 17
3 LSG 14 8 5 +0.284 17
4 MI 14 8 6 -0.044 16
5 RCB 14 7 7 0.180 14
6 RR 14 7 7 +0.148 14
7 KKR 14 6 8 -0.239 12
8 PBKS 14 6 78 -0.30 12
9 DC 14 5 9 -0.808 10
10 SRH 14 4 10 -0.590 8