హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు ఛాంపియన్స్ పాయింట్లు గణాంకాలు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode

Points Table

# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 GT 14 10 4 +0.316 20
2 RR 14 9 5 +0.298 18
3 LSG 14 9 5 +0.251 18
4 RCB 14 8 6 -0.253 16
5 DC 14 7 7 +0.204 14
6 PBKS 14 7 7 +0.126 14
7 KKR 14 6 8 +0.146 12
8 SRH 14 6 8 -0.379 12
9 CSK 14 4 10 -0.203 8
10 MI 14 4 10 -0.506 8