హోం లైవ్ స్కోర్ హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు ఛాంపియన్స్ పాయింట్లు గణాంకాలు ఫలితాలు సాక్షి - హోం
CSK DC KKR MI PK RR RCB SRH
Match 30 - 03rd May 2021 7:30 PM
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
Match 31 - 04th May 2021 7:30 PM
Arun Jaitley Stadium, Delhi
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
ముంబై ఇండియన్స్‌
Match 32 - 05th May 2021 7:30 PM
Arun Jaitley Stadium, Delhi
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
Match 33 - 06th May 2021 7:30 PM
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
Match 34 - 07th May 2021 7:30 PM
Arun Jaitley Stadium, Delhi
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
Match 35 - 08th May 2021 3:30 PM
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
Match 36 - 08th May 2021 7:30 PM
Arun Jaitley Stadium, Delhi
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
ముంబై ఇండియన్స్‌
Match 37 - 09th May 2021 3:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
Match 38 - 09th May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
ముంబై ఇండియన్స్‌
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
Match 39 - 10th May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
ముంబై ఇండియన్స్‌
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
Match 40 - 11th May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
Match 41 - 12th May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
Match 42 - 13th May 2021 3:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
ముంబై ఇండియన్స్‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
Match 43 - 13th May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
Match 44 - 14th May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
Match 45 - 15th May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
Match 46 - 16th May 2021 3:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
Match 47 - 16th May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
ముంబై ఇండియన్స్‌
Match 48 - 17th May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
Match 49 - 18th May 2021 3:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
Match 50 - 19th May 2021 3:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
Match 51 - 20th May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
ముంబై ఇండియన్స్‌
Match 52 - 21st May 2021 3:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
Match 53 - 21st May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
Match 54 - 22nd May 2021 7:30 PM
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
Match 55 - 23rd May 2021 3:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
ముంబై ఇండియన్స్‌
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
Match 56 - 23rd May 2021 7:30 PM
Eden Gardens, Kolkata
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌