హోం లైవ్ స్కోర్ హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు ఛాంపియన్స్ పాయింట్లు గణాంకాలు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode
Match 60 - 15th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
192/3
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
165/9
27 పరుగుల తేడాతో సీఎస్‌కే ఘనవిజయం
Match 59 - 13th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
135/5
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
136/7
3 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ విజయం
Match 58 - 11th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
138/7
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
139/6
4 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ విజయం
Match 57 - 10th October 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
172/5
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
173/6
4 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 56 - 08th October 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
164/5
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
166/3
7 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ విజయం
Match 55 - 08th October 2021 3:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
ముంబై ఇండియన్స్‌
235/9
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
193/8
42 పరుగుల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయం
Match 54 - 07th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
171/4
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
85/10
86 పరుగుల తేడాతో కేకేఆర్‌ ఘన విజయం
Match 53 - 07th October 2021 3:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
134/6
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
139/4
6 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ ఘన విజయం
Match 52 - 06th October 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
141/7
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
137/6
4 పరుగుల తేడాతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ విజయం
Match 51 - 05th October 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
90/9
ముంబై ఇండియన్స్‌
94/2
8 వికెట్ల తేడాతో ముంబై ఘన విజయం
Match 50 - 04th October 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
136/5
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
139/7
3 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విజయం
Match 49 - 03rd October 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
115/8
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
119/4
6 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ ఘన విజయం
Match 48 - 03rd October 2021 3:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
164/7
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
158/6
6 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీ విజయం
Match 47 - 02nd October 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
189/4
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
190/3
ఏడు వికెట్ల తేడాతో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఘన విజయం
Match 46 - 02nd October 2021 3:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
ముంబై ఇండియన్స్‌
129/8
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
132/6
4 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విజయం
Match 45 - 01st October 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
165/7
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
168/5
5 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం
Match 44 - 30th September 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
134/7
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
139/4
6 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 43 - 29th September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
149/9
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
153/3
ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఆర్‌సీబీ ఘన విజయం
Match 42 - 28th September 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
135/6
ముంబై ఇండియన్స్‌
137/4
6 వి​కెట్ల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయం
Match 41 - 28th September 2021 3:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
127/9
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
130/7
3 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ విజయం
Match 40 - 27th September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
164/5
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
167/3
7 వికెట్ల తేడాతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ విజయం
Match 39 - 26th September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
165/6
ముంబై ఇండియన్స్‌
111/10
54 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీ ఘన విజయం
Match 38 - 26th September 2021 3:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
171/6
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
172/8
2 వికెట్ల తేడాతో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ విజయం
Match 37 - 25th September 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
125/7
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
120/7
5 పరుగుల తేడాతో పంజాబ్‌ విజయం
Match 36 - 25th September 2021 3:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
154/6
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
121/6
33 పరుగుల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం
Match 35 - 24th September 2021 7:30 PM Result
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
156/6
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
157/4
6 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 34 - 23rd September 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
ముంబై ఇండియన్స్‌
155/6
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
159/3
7 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ ఘన విజయం
Match 33 - 22nd September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
134/9
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
139/2
8 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఘన విజయం
Match 32 - 21st September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
185/10
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
183/4
2 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ విజయం
Match 31 - 20th September 2021 7:30 PM Result
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
92/10
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
94/1
9 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ ఘన విజయం
Match 30 - 19th September 2021 7:30 PM Result
Dubai International Stadium, Dubai
ముంబై ఇండియన్స్‌
156/6
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
136/8
20 పరుగుల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 29 - 02nd May 2021 7:30 PM Result
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
166/6
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
167/3
7 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఘన విజయం
Match 28 - 02nd May 2021 3:30 PM Result
Arun Jaitley Stadium, Delhi
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
220/3
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
165/8
55 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్‌ విజయం
Match 27 - 01st May 2021 7:30 PM Result
Arun Jaitley Stadium, Delhi
ముంబై ఇండియన్స్‌
219/6
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
218/4
4 వికెట్ల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయం
Match 26 - 30th April 2021 7:30 PM Result
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
179/5
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
145/8
34 పరుగుల తేడాతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం
Match 25 - 29th April 2021 7:30 PM Result
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
156/3
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
154/6
7 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఘన విజయం
Match 24 - 29th April 2021 3:30 PM Result
Arun Jaitley Stadium, Delhi
ముంబై ఇండియన్స్‌
172/3
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
171/4
7 వికెట్ల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఘన విజయం
Match 23 - 28th April 2021 7:30 PM Result
Arun Jaitley Stadium, Delhi
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
173/3
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
171/3
7 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కే ఘన విజయం
Match 22 - 27th April 2021 7:30 PM Result
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
170/4
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
171/5
ఉత్కంఠభరిత పోరులో ఒక్క పరుగు తేడాతో ఆర్‌సీబీ విజయం
Match 21 - 26th April 2021 7:30 PM Result
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
123/9
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
126/5
5 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్‌ విజయం
Match 20 - 25th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
159/7
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
159/4
సూపర్ ఓవర్ లో ఢిల్లీ విజయం
Match 19 - 25th April 2021 3:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
191/4
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
122/9
69 పరుగుల తేడాతో చెన్నై ఘన విజయం
Match 18 - 24th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
134/4
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
133/9
6 వికెట్ల తేడాతో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ విజయం
Match 17 - 23rd April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
132/1
ముంబై ఇండియన్స్‌
131/6
9 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్ విజయం
Match 16 - 22nd April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
181/0
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
177/9
10 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ ఘన విజయం
Match 15 - 21st April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
232/10
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
220/2
18 పరుగుల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 14 - 21st April 2021 3:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
120/10
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
121/1
ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం
Match 13 - 20th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
138/4
ముంబై ఇండియన్స్‌
137/9
6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విజయం..
Match 12 - 19th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
188/9
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
143/9
45 పరుగుల తేడాతో చెన్నై విజయం
Match 11 - 18th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
198/4
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
195/4
6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విజయం..
Match 10 - 18th April 2021 3:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
204/4
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
166/8
38 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీ విజయం
Match 9 - 17th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
ముంబై ఇండియన్స్‌
150/5
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
137/10
13 పరుగుల తేడాతో ముంబై విజయం
Match 8 - 16th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
106/8
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
107/4
6 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కే విజయం
Match 7 - 15th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
150/7
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
147/8
3 వికెట్ల తేడాతో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ విజయం
Match 6 - 14th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
149/8
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
143/9
6 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీ విజయం
Match 5 - 13th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
152/10
ముంబై ఇండియన్స్‌
142/7
10 పరుగుల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ విజయం
Match 4 - 12th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌
217/7
పంజాబ్ కింగ్స్‌‌
221/6
4 పరుగుల తేడాతో పంజాబ్‌ విజయం.
Match 3 - 11th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌
187/6
సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌
177/5
10 పరుగుల తేడాతో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఘనవిజయం
Match 2 - 10th April 2021 7:30 PM Result
Wankhede Stadium, Mumbai
చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌
188/7
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
190/3
ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జట్టు ఘన విజయం
Match 1 - 09th April 2021 7:30 PM Result
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
ముంబై ఇండియన్స్‌
159/9
రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు
160/8
ఉత్కంఠ భరిత పోరులో రెండు వికెట్ల తేడాతో ఆర్‌సీబీ ఘన విజయం