.. అధికారంలోకి రాకుంటే ఎలాగూ నిద్ర పట్టదు.. కనీసం 2019 వరకైనా హాయిగా నిద్రపోండి సార్‌!

Sakshi cartoon 13-11-2017 - Sakshi

.. అధికారంలోకి రాకుంటే ఎలాగూ నిద్ర పట్టదు.. కనీసం 2019 వరకైనా హాయిగా నిద్రపోండి సార్‌! 

Back to Top