ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2024

AP Assembly Exit Poll

Agency YSRCP TDP+ OTHERS
Times now ETG 117-125 50-58 0
AARAA 94-104 71-81 0
Partha Chanakya 110-120 55-65 0
RACE 117-128 48-58 0
Operation Chanakya 95-102 64-68 0-5
Poll Strategy 115-125 50-60 0
Agni Veer 124-128 46-49 0
Poll Laboratory 108 67 0
Janmat Polls 95-103 67-75 0
CPS 97-108 66-78 0
Atma Sakshi SAS 98-116 59-77 0
OTH3
లోక్ సభ ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2024

Loksabha Exit Poll

Agency NDA I.N.D.I.A OTHERS
Times now ETG 358 152 33
Republic P Mark 359 154 30
News Nation 342-378 153-169 21-23
Jan Ki Baath 362-392 141-161 10-20
Sudarshan News 373-404 29-35 94-104
India TV-CNX 371-401 109-139 28-38
Dainik Bhaskar 359 154 30
India News 371 125 41
Matrize 353-368 118-133 43-48
ఏపీ ఎంపీలు - ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2024

AP Loksabha Exit Poll

Agency YSRCP TDP+ OTHERS
AARAA 13-15 10-12 00
Atma Sakshi SAS 17 08 00
RACE 19 06 00
Times Now ETG 14 11 00
TV9 Exit Poll 13 12 00
Others 1
Others 2
Others 3
Others 4
తెలంగాణ ఎంపీలు - ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2024

TG Loksabha Exit Poll

Agency INC BJP BRS AIMIM
AARAA 7-8 8-9 0 1
Poll Laboratory 8-10 5-7 0-1 1
India TV 6-8 8-10 0-1 1
Operation Chanakya 7 8 0 1
Poll Strat 6-8 8-10 0-1 1
Partha Chanakya 9-11 5-7 0 1
TV9 Exit Poll 8 7 1 1
Times of India 5-8 7-10 2-5 1
ABP C Voter 7-9 7-9 0 1
News 24 5 11 0 1
Advertisement