ఆంధ్రప్రదేశ్ మన్యం
జిల్లా లీడ్ ప్రత్యర్థి మెజార్టీ 2019
పాలకొండ JSP YSRCP 8736
పార్వతీపురం TDP YSRCP 20379
సాలూరు TDP YSRCP 13733
కురుపాం TDP YSRCP 21926
ఆంధ్రప్రదేశ్ మన్యం
జిల్లా లీడ్ ప్రత్యర్థి మెజార్టీ 2019
పాలకొండ నిమ్మక జయకృష్ణ విశ్వసరాయి కళావతి 8736
పార్వతీపురం బోనెల విజయ్ చంద్ర ఆలజంగి జోగారావు 20379
సాలూరు గుమ్మిడి సంధ్యా రాణి పీడిక రాజన్న దొర 13733
కురుపాం తొయ్యక జగదీశ్వరి పాముల పుష్పశ్రీవాణి 21926
Jayakrishna-Palakonda-JSP.jpg
# Name Party Votes
2 విశ్వసరాయి కళావతి YSRCP 44967

Viswasarayi Kalavathi

Palakonda

3 సరవ చంటిబాబు INC 1621

Sarava Chanti Babu

Palakonda

Thoyaka_Jagadeeswari_Kurupam_TDP.jpg
# Name Party Votes
2 పాముల పుష్పశ్రీవాణి YSRCP 59260

Pamula Pushpasreevani

Kurupam

3 మండంగి రమణ CPM 3868

Mandangi Ramana

Kurupam

Bonela_Vijay_Chandra_Parvathipuram_TDP.jpg
# Name Party Votes
2 ఆలజంగి జోగారావు YSRCP 46342

Alajangi Jogarao

Parvathipuram

3 బత్తిన మోహనరావు INC 1276

Battina Mohan Rao

Parvathipuram

Gummadi_Sandhya_Rani_Saluru_TDP.jpg
# Name Party Votes
2 పీడిక రాజన్న దొర YSRCP 66478

Peedika Rajanna Dora

Salur

3 మువ్వల పుష్పారావు INC 2239

Muvvala Pushpa Rao

Salur