ఆంధ్రప్రదేశ్ » విజయనగరం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా విజయనగరం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,459,391
పురుషులు 724,362
మహిళలు 734,967
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement