ఆంధ్రప్రదేశ్ » విశాఖపట్నం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా విశాఖపట్నం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,793,719
పురుషులు 881,317
మహిళలు 912,272
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement