ఆంధ్రప్రదేశ్ » విజయవాడ
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా విజయవాడ
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,675,381
పురుషులు 817,837
మహిళలు 857,394
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement