ఆంధ్రప్రదేశ్ » తిరుపతి
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా తిరుపతి
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,699,748
పురుషులు 829,969
మహిళలు 869,621
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement