ఆంధ్రప్రదేశ్ » శ్రీకాకుళం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా శ్రీకాకుళం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,681,490
పురుషులు 838,856
మహిళలు 842,519
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement