ఆంధ్రప్రదేశ్ » రాజంపేట
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా రాజంపేట
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,642,282
పురుషులు 807,588
మహిళలు 834,550
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement