ఆంధ్రప్రదేశ్ » రాజమండ్రి
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా రాజమండ్రి
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,604,739
పురుషులు 781,515
మహిళలు 823,118
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement