ఆంధ్రప్రదేశ్ » నెల్లూరు
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా నెల్లూరు
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,679,359
పురుషులు 823,699
మహిళలు 855,476
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement