ఆంధ్రప్రదేశ్ » నరసరావుపేట
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా నరసరావుపేట
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,714,127
పురుషులు 838,451
మహిళలు 875,480
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement