ఆంధ్రప్రదేశ్ » నరసాపురం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా నరసాపురం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,462,189
పురుషులు 717,777
మహిళలు 744,338
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement