ఆంధ్రప్రదేశ్ » మచిలీపట్నం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా మచిలీపట్నం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,518,826
పురుషులు 737,936
మహిళలు 780,825
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement