ఆంధ్రప్రదేశ్ » కర్నూలు
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా కర్నూలు
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,693,597
పురుషులు 839,033
మహిళలు 854,327
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement