ఆంధ్రప్రదేశ్ » కాకినాడ
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా కాకినాడ
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,629,827
పురుషులు 803,200
మహిళలు 826,536
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement