ఆంధ్రప్రదేశ్ » హిందూపురం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా హిందూపురం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,641,717
పురుషులు 820,254
మహిళలు 821,387
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement