ఆంధ్రప్రదేశ్ » గుంటూరు
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా గుంటూరు
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,771,105
పురుషులు 856,985
మహిళలు 913,929
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement