ఆంధ్రప్రదేశ్ » చిత్తూరు
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా చిత్తూరు
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,629,218
పురుషులు 802,837
మహిళలు 826,245
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement