ఆంధ్రప్రదేశ్ » అనకాపల్లి
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా అనకాపల్లి
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,749,584
పురుషులు 860,836
మహిళలు 888,693
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement