ఆంధ్రప్రదేశ్ » అమలాపురం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా అమలాపురం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,530,093
పురుషులు 758,085
మహిళలు 771,901
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement