ఆంధ్ర ప్రదేశ్ » అనంతపురం » కల్యాణదుర్గం

Advertisement
నియోజకవర్గం
పేరు కల్యాణదుర్గం
జిల్లా అనంతపురం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 227,557
పురుషులు 113,310
మహిళలు 114,240
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement
Advertisement