కోతికి చెలగాటం.. పిల్లికి ప్రాణ సంకటం

12 Sep, 2018 13:26 IST
పిల్లి పిల్లను ఎత్తుకు వెళుతున్న వానరం బెదిరిస్తున్న వారిపై తిరగబడుతున్న వానరాలు పిల్లిపిల్లను అక్కున చేర్చుకున్న కోతి

తూర్పుగోదావరి, ఏలేశ్వరం (ప్రత్తిపాడు) : కోతికి చెలగాటం పిల్లికి ప్రాణ సంకటం సామెతను తలపిస్తోంది ఈ చిత్రం.  జిల్లాలోనిఏలేశ్వరంలో  కోతుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటోంది. వీటిలో ఒక కోతి పిల్లి పిల్లను పట్టుకొని తిప్పడం ప్రారంభించింది. గత రెండు రోజులుగా పిల్లి పిల్లను సాకుతూ తనతోనే తిప్పకుంటోంది. ఎవరైనా పిల్లి పిల్లను రక్షిద్దామని వెళితే దాడులకు దిగుతున్నాయి. ఆహారం లేక ఆ పిల్లి నీరసించిపోతున్నా అవి వదలడం లేదు.

Tags