ఏషియాడ్‌లో నేటి భారతీయం 

1 Sep, 2018 01:04 IST

బాక్సింగ్‌: పురుషుల 49 కేజీల ఫైనల్‌ (అమిత్‌ గీహసన్‌బాయ్‌; మ.గం.12.30 నుంచి). 
బ్రిడ్జ్‌: పురుషుల పెయిర్‌ ఫైనల్‌–2; మహిళల పెయిర్‌ ఫైనల్‌–2; మిక్స్‌డ్‌ పెయిర్‌ ఫైనల్‌–2 ఉ.గం.8.30 నుంచి). 
పురుషుల హాకీ: భారత్‌గీపాకిస్తాన్‌ కాంస్య పతక పోరు (సా.గం.4 నుంచి). 
స్క్వాష్‌: మహిళల టీమ్‌ ఫైనల్‌ (భారత్‌గీహాంకాంగ్‌; మ.గం.1.30 నుంచి).  

సోనీ టెన్‌–2, టెన్‌–3,  సోనీ ఈఎస్‌పీఎన్‌ చానెల్స్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం 

Tags