'జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం విషయముఅన్వేషణ

అన్వేషణ

Anoohya Murder Case

సంబంధిత వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఆయుధాలు ఇచ్చేయండి

Advertisement

Sakshi Post

Chip Embedded e-Passports to be Issued from Next Year

The minister said that once the delay in police verification process is sorted out through electron ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.