'ప్రజా ప్రతినిధులు చేయాల్సింది రెండే, ప్రజా సేవలో సమర్థతను చాటుకోవడమా! లేక తప్పుకోవడమా!'
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం విషయముఅన్వేషణ

అన్వేషణ

జన వేదన ఆందోళన

సంబంధిత వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

విద్వేషపు తూటా!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC