'ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఇంకా మెరుగు పడాలి. అందుకు అధికారులు నిబద్ధత, పారదర్శకత, కార్యదీక్షతో పనిచేయాలి'
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం విషయముఅన్వేషణ

అన్వేషణ

ఎంఎస్‌ ధోనీ

సంబంధిత వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

నేతన్న రాత మారుస్తాం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC