'స్వచ్ఛమైన రక్షిత జలాలను అందిస్తేనే గోండు, చెంచు, ఆదివాసీ గిరిజనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు'
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం మా గురించి

మా గురించి

Sakshi.com, the online Telugu news portal of the Sakshi Media group, gets you news as it breaks, from across the world. Catch events as they unfold in politics, business, sports, science, entertainment and technology - from a media group which broke new ground in Andhra Pradesh by launching the Telugu daily, Sakshi, using state-of-the-art technology, and which revolutionized broadcast journalism by introducing HD television, bringing viewers videos of the highest quality.

Sakshi.com is an interactive website which gets you in-depth coverage and follow-up stories from a battery of veteran journalists. On local, national and international events. On moments that make and mar history. On a smart, cool site designed for people on the move and others across all ages and interests, with applications across platforms. On interactive, user-friendly mobile applications.

Sakshipost.com is another first on the Sakshi.com website which brings you content which is customized to cater to a section of consumers who would want to get quality content in English, in the Regional, National and International space across news and other categories.

Share our stories on Facebook or Tweet about them!

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఎంబీసీలకు కార్పొరేషన్

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC