'అన్నం పెట్టే రైతన్నను రుణ విముక్తుణ్ని చేయడమే నా ముందున్న లక్ష్యం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ ఆళ్లగడ్డ ఉప ఎన్నికలో 4 నామినేషన్లు తిరస్కరణ Share on:
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం రాష్ట్రీయంమహారాష్ట్ర

మహారాష్ట్ర

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఆరోగ్య భాగ్యం

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.