'పారిశ్రామిక రంగానికి దీటుగా సేద్యరంగం ఎదగాలి. వ్యవసాయ ఫలాలు పదింతలు పెరగాలి'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం హైదరాబాద్

హైదరాబాద్

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

దిగంతాలకు తెలుగు సంతకం

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.