'సంపద పంపిణీ సక్రమంగా జరిగితే అట్టడుగు వర్గాలకు చేరుతుంది. అప్పుడే వారి కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం హైదరాబాద్

హైదరాబాద్

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఎరుపెక్కిన ఏఓబీ

Advertisement

Sakshi Post

New York Times Prints 2-Page List of Trump Insults

The Times also highlighted some of the more bizarre enemies Trump has made on social media.

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved. |