'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు.. నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుపశ్చిమ గోదావరి

పశ్చిమ గోదావరి

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'మల్లన్న సాగర్' పరిహారంపై పట్టువిడుపు

Advertisement

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.