'ప్రతిపల్లెలోనూ అందరికీ గ్యాస్ సరఫరా, ప్రతి మహిళకూ ఆర్థిక భరోసా నా ధ్యేయం'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలురంగారెడ్డి

రంగారెడ్డి

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

కాకతీయ ‘కాసు’ల కథ.. మిషన్ 22%

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.