'ఎవరినైనా బలహీనవర్గాలు అని అంటున్నామంటే అది వాళ్ల ఆర్థిక స్తోమతను బట్టే. మేధస్సులో వాళ్లు ఎవరికీ తీసిపోరు'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం Share on:
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుప్రకాశం

ప్రకాశం

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

రూ.4,500 కోట్లు నీటిపాలు?

Advertisement

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.