'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు... నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుప్రకాశం

ప్రకాశం

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

నమ్మకంగా పని చేసి కొల్లగొడతాడు...

నమ్మకంగా పని చేసి కొల్లగొడతాడు... వ్యాపారి ఇంట్లో నమ్మకం పని చేస్తున్నట్టు నటించి రూ. 10 లక్షల విలువైన సొత్తు ఎత్తుకెళ్లిన పాతనేరస్తుడ ...

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

వడదెబ్బ మృతులకు ఆపద్బంధు

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.