'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు... నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ ఏపీ రాజధాని భూముల అంగీకారపత్రాలు తిరిగి ఇచ్చివేయమని రైతుల ఆందోళన Share on:
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలునల్గొండ

నల్గొండ

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇంజనీరింగ్‌లో ‘బతుకు విద్య’

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.