‘రాష్ట్రంలో నిరుపేదలెవరూ డబ్బులేని కారణంగా ఉన్నత విద్యకు దూరం కాకూడదు. అందుకే ఫీజుల చెల్లింపు పథకాన్ని చేపట్టాం’

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుకర్నూలు

కర్నూలు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

వాటాల లొల్లి తూటాల దాకా..

Advertisement

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.