‘గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి’

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుకృష్ణా

కృష్ణా

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'సదావర్తి సత్రం'లో వెయ్యి కోట్ల లూటీ

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.