'సంక్షేమ పథకాలతో ఎప్పటికీ ప్రజల మనస్సుల్లో ఉండిపోతాం'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుగుంటూరు

గుంటూరు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రజల్లోకి ప్రభుత్వం

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.