‘అన్నం పెట్టే రైతన్నను రుణ విముక్తుణ్ని చేయడమే నా ముందున్న లక్ష్యం’

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుగుంటూరు

గుంటూరు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇది అందరి విజయం

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.