'సంక్షేమ పథకాలతో ఎప్పటికీ ప్రజల మనస్సుల్లో ఉండిపోతాం'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం జిల్లాలుతూర్పు గోదావరి

తూర్పు గోదావరి

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

'కోర్టు తీర్పు మాకు సానుకూలం'

అంబేడ్కర్, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాలపై కోర్టు తీర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సానుకూలంగా ఉందని మంత్రి ...

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రజల్లోకి ప్రభుత్వం

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.