‘ప్రతి పల్లెలోనూ అందరికీ గ్యాస్‌ సరఫరా, ప్రతి మహిళకూ ఆర్థిక భరోసా నా ధ్యేయం’
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం కార్టూన్కథ

సాక్షి కార్టూన్ (12-01-2017)

Sakshi | Updated: January 12, 2017 02:18 (IST)
సాక్షి కార్టూన్ (12-01-2017)
మా సీంఎకు  మంచి బుధ్ది ప్రస దించు మమ్మల్ని బుధ్దిగా చుసుకునేట్లు చూడు స్వామి

 

వ్యాఖ్యలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

బీసీ కులాలకు బడ్జెట్‌ భరోసా

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC