'స్వచ్ఛమైన రక్షిత జలాలను అందిస్తేనే గోండు, చెంచు, ఆదివాసీ గిరిజనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు'
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం ఆంధ్రప్రదేశ్వార్తలు

వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఎంబీసీలకు కార్పొరేషన్

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC